Sub-categories
Економіка підприємства (6.030504)
Маркетинг (6.030507)
Фінанси і кредит (6.030508)

 •   Економічний аналіз

     Мета:
  на основі володіння прийомами і методами аналізу набуття студентами здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах у свій богатогранності і взаємозумовленості. Виробити у студентів вміння об’єктивно оцінювати ефективність і якість господарської діяльності, наукового обгрунтування управлінських рішень та контролю за їх виконанням, сприяти виконанню взятих перед державою та   


   
  Загальний обсяг – 180 годин. З них лекцій 20 (денна) і 8 ( заочна); лабораторних – 34 (денна) і 10 ( заочна); самостійна робота – 54 ( денна) і 90 (заочна) годин.

   Для студентів економічного факультету всіх норма навчання спеціальності «Фінанси», «Економіка підприємства».
   
  Семестр –VІ.

   Кількість модулів – 2.

   Форма контролю – іспит.

  Self enrolment
 • Навчальний курс призначений для :

  • студентів 4 курсу спеціальності "Менеджмент організацій";
  • студентів 5 курсу спеціальностей "Маркетинг" і "Економіка підприємства";
  • людям, які бажають оволодіти знаннями та навичками ведення електронного бізнесу.

  Загальний обсяг навчальних годин : 135

  Кількість модулів: 4

  Термін вивчення курсу: необмежений

  Форма підсумкового контролю: підсумкове тестування.

  Підсумкова оцінка визначається за результатами підсумкового модульного контролю та підсумкового тестування.

  Self enrolment

 • Навчальний курс призначений для :

  • студентів 1 курсу економічного факультету усіх спеціальностей
  • може бути корисний також для студентів інших факультетів.

  Загальний обсяг навчальних годин : 36

  Кількість модулів: 3

  Термін вивчення курсу: необмежений

  Форма підсумкового контролю: підсумкове тестування.

  Підсумкова оцінка визначається за результатами підсумкового тестування.

  Self enrolment