Технологія соціальної роботи
(Техно.СР)

Курс розрахований на студентів третього року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 16 год. семінарських занять. Форма контролю- іспит.