Соціальна деонтологія
(СД)

Курс розрахований на студентів четвертого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 16 год. семінарських занять. Зміст курсу має 3 модулі. Форма контролю іспит.