Правові основи соціальної роботи
(ПОСР)

Курс розрахований на студентів третього року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 6 год. семінарських занять. Зміст курсу має 1 модуль. Форма контролю-іспит.