Біоетичні моделі соціальної роботи з різними категоріями клієнтів
(БМСРРКК)

Курс розрахований на студентів п'ятого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 16 год. семінарських занять. Зміст курсу має 2 модулі. Форма контролю іспит.