Рекламная деятельность
(Рекламная деятельность)

Рекламна діяльність

Мета: висвітлити можливості реклами як однієї з основних сфер маркетингової діяльності підприємств, а також навчити найефективніше використовувати ці можливості для досягнення позитивних результатів.

Загальний обсяг годин – 72. З них З них: лекцій – 10 (денна) і 8 (заочна) годин; семінарів – 10 (денна) і 4 (заочна); самостійна робота студентів – 52 (денна) і 60 (заочна) години.

Курс – 4. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – VIIІ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – залік.