Маркетинговая политика распределения
(Маркетинговая политика распределения)

Маркетингова політика розподілення

Мета: вивчення науково-теоретичних і практичних питань дослідження, формування, конструювання та функціонування каналів розподілу; форм і методів роботи посередників у каналах; підвищення ефективності їх діяльності та оптимізація витрат у процесі товарного руху з урахуванням вимог ринку та прибутковості діяльності усіх суб’єктів, охоплених цією діяльністю.

Загальний обсяг годин: магістри - 54; спеціалісти - 108.

З них: магістри – лекцій - 12 (денна) годин; семінарів – 6 (денна) годин; самостійна робота студентів – 136 (денна);

спеціалісти – лекцій – 12 (заочна) годин, семінарів – 6 (заочна) годин, самостійна робота – 90 (заочна) годин.

Курс – 5 (спеціалісти і магістри). Спеціальність «Маркетинг».

Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.