Стратегічний менеджмент
(Стратегічний менеджмент)

Стратегічний менеджмент

Мета: Засвоєння студентами сутності й особливостей стратегічного управління на підприємстві, закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічнмих планів, проектів і програм.

Загальний обсяг годин – 108.

З них: лекцій – 36 (денна) годин; семінарів – 18 (денна) годин; самостійна робота студентів – 54 (денна) годин.

Курс – V, спеціалісти. Спеціальність: "Менеджмент організації".

Семестр – 9.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен;