Досвід міжнародної соціальної роботи
(Досвід МСР)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародна практика соціальної роботи, а також діяльність та роль міжнародних організацій. Обсяг – 3 кредити.