Якісні методи дослідження у соціальній роботі
(Якісні методи дослідження у СР)

Дисципліна "Якісні методи дослідження у соціальній роботі" (90 год, 3 кредити ECTS)