Іноземна мова (англійська) професійного спрямування, 081 Право
(ІноземнаМоваПрофесійногоСпрямування)

Іноземна мова (англійська) професійного спрямування, 081 Право