Історія та теорія соціальної роботи
(ІстТаТеорСоцРоб)

Курс розрахований на студентів четвертого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 38 год. лекційних і 34 год. семінарських занять. Зміст курсу має 4 модулі. Форма контролю іспит.