Дисципліна викладається студентам магістратури спеціальностей "Соціальна робота" і "Соціологія". Мета дисципліни - сформувати у студентів уявлення про сутність наукового дослідження, а також актуалізувати навички проведення емпіричної частини дослідження в межах магцстерської диспломної роботи. Залікове завдання дисципліни - підготовка і презентація методологічної частини МДР.

Політикум України

Політичне консультування

Цивільний захист