Навчальна дисципліна «Торговельне підприємництво» розкриває організаційно-економічні та інституціональні основи сучасного підприємництва, що мають місце в умовах мінливого ринкового середовища. Дає можливість студентам вивчити теоретичні і практичні засади здійснення торговельної діяльності, теоретико-методичні і практичні підходи до функціонування торговельного підприємництва у сфері оптової, дрібно-оптової та роздрібної торгівлі, аналізу, прогнозування та планування товарообороту, управління товарними запасами, формування асортименту, а також організації усіх видів господарської діяльності, які покликані підвищити ефективність торгівлі, принести економічний, соціальний та інші види ефектів. Основна увага приділена розкриттю теоретико-правових питань організації та регулювання різних форм торговельного підприємництва, практики управління суб’єктами підприємницької діяльності в сфері торгівлі та послуг, а також специфіки електронної торгівлі.

За змістом навчальна дисципліна дає студентам основи знань та практичні навички з організації діяльності торговельних підприємств.

Навчальний курс призначений для студентів економічних спеціальностей.

Кількість модулів: 2

Термін вивчення курсу: 8 семестр

Форма підсумкового контролю: виконання індивідуального завдання та підсумкове тестування.

Підсумкова оцінка визначається за результатами підсумкового модульного контролю, виконання індивідуального завдання та підсумкового тестування.