Фінанси

Мета:
формування базових знань з теорії фінансів, засвоення закономірностей їх функціонування на макро – і мікро рівнях як теоритичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Загальний обсяг
– 108 годин. З них лекцій – 36 (денна) і 16 (заочна) годин; семінарів – 18 (денна) і 8 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 54 (денна) і 84 (заочна) годин.
Для студентів економічного факультету
спеціальностей: «Маркетинг», «Економіка підприємства», « Менеджери» всіх форм навчання.
Семестр –
V
Кількість модулів – 2.
Форми контролю – іспит.Фінанси
(для Фінансістів)

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоення закономірностей їх функціонування на макро – і мікро рівнях як теоритичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Загальний обсяг
– 180 годин. З них лекцій – 70 ( денна) і 36 ( заочна) годин; семінарів – 36 ( денна) і 18 ( заочна) годин; самостійна робота студентів – 74 ( денна) і 126 (заочна) годин.

Для студентів економічного факультету спеціальності «Фінанси» всіх форм навчання.
Семестр -
V- VI.
Кількість модулів – 3.
Форма контролю – залік/ іспит.