Для студентів ІV курсу.
Загальний обсяг годин - 150.
Кількість модулів – 5.
Семестер VIІІ-екзамен.