Курс розрахований на студентів другого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 40год. лекційних і 28 год. семінарських занять. Зміст курсу має 4 модулі. Форма контролю іспит.