В курсі вивчаються технологія організації та проведення комплексних міждисциплінарних прикладних локальних досліджень в практиці сучасної соціальної роботи. Метою викладання дисципліни є формування у студентів навичок розробки, організації та проведення локальних мультидисциплінарних прикладних досліджень, в процесі здійснення практичної соціальної роботи.