Навчальний курс для студентів бакалаврату сспеціальності "Соціальна робота". Вивчається протягом двох ссеместрів, наприкінці першого - залік, другого - екзамен. Загалом містить 5 модулів. Передбачає відвідування лекцій, практичних занять (з виконанням домашніх завдання з кожного) і участь в семінарських заняттях. Загальна кількість навчальних годин - 324, кількість годин самостійної роботи студентів денної форми навчання - 242.