В курсі вивчається теоретичні та практичні питання застосування групової соціальної роботи в процесі соціальної профілактики проблем та негативних соціальних явищ, соціальної реабілітації та соціальної підтримки різних груп користувачів соціальних послуг. Метою викладання дисципліни є набуття студентами вмінь і навичок, необхідних для застосування групових методів соціальної роботи в процесі надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів.ової соціальної роботи