Курс розрахований на студентів четвертого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 30 год. лекційних і 24 год. семінарських занять. Зміст курсу має 3 модулі. Форма контролю іспит.