Курс розрахований на студентів першого курсу освітньої програми 231 "Соціальна робота".  Містить:
-  для денної форми навчання 30 год. лекційних і 30 год. семінарських занять;
-  для заочної форми навчання 18 год. лекційних і 18 год. семінарських занять. 
Форма контролю - іспит