Курс розрахований на студентів другого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 14 год. семінарських занять. Зміст курсу має 2 модулі. Форма контролю-іспит.