Навчальний курс призначений для :

•студентів 4 курсу спеціальностей "Фінанси", "Банківська справа", "Фінанси і кредит";
•всім, хто бажає оволодіти знаннями та практичними навичками здійснення оцінки та аналізу інвестиційних проектів.
Загальний обсяг навчальних годин : 108

Кількість модулів: 2

Термін вивчення курсу: необмежений

Форма підсумкового контролю: підсумкове тестування.

Підсумкова оцінка визначається за результатами підсумкового модульного контролю та підсумкового тестування.