Стратегія підприємства

Мета: Надання знань про теоретичні засади, інструментарій та методи розробки стратегій підприємства; закладення основи знань теоретико - методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формування стратегій, розробки стратегічних планів проектів і програм..
Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
Загальна кількість годин - 180

Термін - VІІ, VІІІ семестр
VII семестр:

Денна: Л - 36; С - 18;
Заочна: Л - 16; С - 8;

Кількість модулів - 3

Кількість тем:

1 семестр - 8;

2 семестр - 7;

Форма контролю - залік
VIII семестр
Денна: Л - 22; С - 18;

Заочна: Л - 12; С - 6;

Кількість модулів - 2

Форма контролю - екзамен