Дисципліна читається на кафедрі цивільного та трудового права

Для студентів ІV курсу.
Загальний обсяг годин - 120.
Кількість модулів – 4
Семестер VІІ-екзамен.