Курс розрахований на студентів третього курсу навчання освітньої програми  "Соціальна робота".  Зміст курсу має 2 модулі. Форма контролю-іспит.