Курс розрахований на студентів четвертого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 18 год. лекційних і 14 год. семінарських занять. Форма контролю іспит.