Психологія управління

У процесі вивчення курсу передбачається досягти таких цілей:

· допомогти майбутнім менеджерам усвідомити роль і важливість психологічного підходу в процесі управління;

· ознайомити з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними й прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів;

· підвищити рівень управлінської компетентності майбутніх менеджерів за допомогою отримання ними психологічної підготовки у галузі соціального управління.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності психологічних взаємин та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.