Економіка праці і СТВ
Мета: Формування системи теоретичних і прикладних знань про катергорії , поняття в галузі економіки праці та соціально - економічних відносин, механізми забезпечення ефективного використання праці, вивчення теоретичних основ та ознайомлення з досвідом формування соціально - трудових відносин в умовах ринкової економіки.

Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей.
Загальна кількість годин - 180
Денна: Л - 36; С - 18;
Заочна: Л - 16; С - 8;
Кількість модулів - 2
Термін - V семестр
Форма контролю - екзамен