Курс розрахований на студентів третього року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 50 год. лекційних і 38 год. семінарських занять. Зміст курсу має 6 модулі. Форма контролю іспит.