Маркетинг

Мета: студент повинен володіти методологією та методикою всіх напрямів маркетингової діяльності підприємства за ринкових умов, вміти практично виконувати весь комплекс маркетингових технологічних операцій – дослідницьких, аналітичних, практичних, проектних.

Загальний обсяг годин – 180 (6 кредитів).

З них:

2 курс, економічний факультет: лекцій – 30 (денна) і 15 (заочна) годин, семінарів – 15 (денна) і 15 (заочна) годин, самостійна робота студентів – 135 (денна) і 150 (заочна) годин.

Семестр – ІІ, ІІІ (спеціальність «Маркетинг»).

Кількість модулів – 3

Форма контролю – (2 курс) спеціальності «Маркетинг»  інші спеціальності -  залік.

3 курс, спеціальність «Маркетинг» -- екзамен.