Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Мета: надання знань студентам про мету і зміст діяльності торгових посередників, забезпечення можливості інтегрувати отримані знання з практикою діяльності посередницьких підприємств.

Загальний обсяг годин - 135. З них: лекцій - 10 (денна) і 16 (заочна) годин; семінарів – 34 (денна) і 8 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 91 (денна) і 111 (заочна) годин.

Курс – 5.Спеціальність «Маркетинг».

Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.