Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Мета: навчити студентів сучасній теорії управління у сфері ЗЕД, показати особливості відносин, які складаються тут між партнерами, виробити навички та передати досвід прийняття зважених управлінських рішень з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також виробити вміння здійснювати пошук, систематизацію й аналіз інформації у цій сфері.

Загальний обсяг годин – 120. З них: лекцій – 20 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 10 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 90 (денна) і 102 (заочна) години.

Курс – 4. Спеціальність «Маркетинг». Семестр – VІІІ.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен.