«Управління виставковою діяльністю»

Ціль курсу:

 надання знань про методи і процеси управління виставковою діяльністю;

 забезпечення студентам можливості інтегрувати отримані знання на практику діяльності підприємств;

 здобути навички у формуванні цілей та творчого пошуку вирішення запланованих завдань, проведення аналізу стану і контролю виставкової діяльності в Україні та за її межами.

Для студентів ІV курсу економічного факультету, денної і заочної форм навчання, спеціальності «Маркетинг»

Загальна кількість годин – 72

Денна: Л – 10; С - 10; СРС – 52.

Заочна: Л – 10; С - 8; СРС – 54.

Кількість модулів – 4 модулі

Термін – 8 семестр

Форма контролю – залік