Товарознавство

Мета: вивченняоснов товарознавства, сучасних напряміврозширення функцій товарознавства, особливостей руху товарів по всьому технологічному ланцюгу .

Загальний обсяг годин – 144. З них: лекцій – 34 (денна) і 16 (заочна) годин; семінарів – 34 (денна) і 8 (заочна); самостійна робота студентів – 98 (денна) і 84 (заочна)години.

Курс – ІІІ. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – VІ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – залік.