Статистика

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів; набуття практичних навичок обчислення статистичних показників та аналізу статистичних даних.

Загальний обсяг 120 годин. З них: лекцій – 30 (денна) та15 (заочна) годин; практичних занять – 18 (денна) та 6(заочна) годин; самостійна робота студентів – 75 (денна) та 96 (заочна) години.

Для студентів економічного факультету всіх форм навчання спеціальності «Фінанси», «Економіки підприємництва», «Маркетингу», «Менеджменту організацій».

Семестр – IV

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – іспит.