«Промисловий маркетинг»

Ціль курсу:

вивчити сутність та концепції промислового маркетингу;

вивчити основні характеристики товарів промислового призначення та особливостей промислового ринку;

знати особливості товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на ринку товарів промислового призначення;

вміти планувати та контролювати маркетингову діяльність промислового підприємства;

здобути навички у розробці стратегій маркетингу на ринку товарів промислового призначення;

вивчити організацію процесу ефективного матеріально-технічного постачання підприємств.

Для студентів ІV курсу економічного факультету, денної і заочної форм навчання, спеціальності «Маркетинг»

Кількість годин 7 семестр – 180

Денна: 7 семестр Л – 20; С - 34; СРС – 54.

Заочна: 7 семестр Л – 10; С - 8; СРС – 90.

Кількість годин 8 семестр – 72

Денна: 8 семестр Л – 12; С - 8; СРС – 52.

Заочна: 8 семестр Л – 10; С - 8; СРС – 54.

Кількість модулів – 6 модулів в 7 семестрі і 3 – 8 семестр, всього 9 модулів

Термін – 7-8 семестр

Форма контролю – 7 семестр – залік;

8 семестр – екзамен.