Дисципліна: Кримінальне право (Особлива частина)

Викладається в межах циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІ курсу юридичного факультету.

Загальний обсяг годин на рік – 210;

Кількість кредитів – 5;

Дисципліна викладається протягом 2-х семестрів;

Форми контролю: 3-й семестр – залік, 4-й семестр – екзамен.