Страхові послуги

Мета:здобуття студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації та проведення різних видів страхування, використання методик оцінювання кількісних параметрів результативності страхових операцій, аналіз умов впровадження нових видів страхових послуг з урахуванням специфіки сучасного етапу розвитку економіки України.

Загальний обсяг 108 годин. З них: лекцій – 38 ( денна) і 20 (заочна)годин; семінарів – 34 ( денна) і 10 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 50 ( денна) і 78 (заочна) годин.

Для студентів економічного факультету
всіх форм навчання спеціальності «Фінанси».

Семестр – VІІ

Кількість модулів 2.

Форма контролю – іспит