Для підготовки бакалаврів з галузі знань економіка та менеджмент