Фінансовий ринок

Мета: полягає у систематизації знань студентів та поглибленому вивченні ролі фінансового ринку у системі сучасних ринкових інститутів, механізму укладання фінансових угод, основних видів фінансового посередництва і схем страхування валютних, процентних ризиків і ризиків падіння курсу цінних паперів за допомогою фінансових інструментів.

Загальний обсяг 144 годин. З них: лекцій – 36 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 18 (денна) і 6 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 90 (денна) і 126 (заочна) годин.

Для студентів економічного факультету
всіх форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит».

Семестр - V
Кількість модулів 3.
Форма контролю – залік.