Мета: засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Загальний обсяг годин:

4 курс – 72. З них: лекцій – 20 (денна) і 8 (заочна) годин; семінарів – 16 (денна) і 4 (заочна); самостійна робота студентів – 36 (денна) і 60 (заочна) години.

3 курс – 144. З них: лекцій – 34 (денна) і 16 (заочна) годин; семінарів – 17 (денна) і 8 (заочна); самостійна робота студентів – 93 (денна) і 120 (заочна) години.

Курс – 3, 4. Спеціальність «Маркетинг». Семестр – VІ, VII.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен.