Викладається в межах циклу професійно-орієнтовних дисциплін за професійним спрямуванням для студентів V курсу магістратури юридичного факультету.

Загальний обсяг годин на рік – 108;

Кількість кредитів – 3;

Дисципліна викладається протягом 1-го семестру;

Форма контролю – екзамен.