Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.
Основними завданнями дисципліни є:
• опанування форм, методів і процесу планування та контролю;
• вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.
Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства