Курс розрахований на студентів п'ятого року навчання спеціальності "соціальна робота". Містить 20 год. лекційних і 16 год. семінарських занять. Форма контролю іспит.