Курс розрахований на студентів першого курсу магістерської програми із соціальної роботи (3 кредити ЕCTS, 90 годин). Курс має 2 модулі. Форма контролю іспит.