Ціноутворення

Мета: Надання знань щодо процесу встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання.
Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
Загальна кількість годин - 180
Денна: Л - 14; С - 16;
Заочна: Л - 12; С - 6;
Кількість модулів - 2
Термін - VІІІ семестр
Форма контролю – залік