Логістика

Мета: формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками за сучасних умов.

Загальний обсяг годин:

Спеціальність «Маркетинг» - 180.

З них: лекцій – 20 (денна) і 14 (заочна) годин; семінарів – 34 (денна) і 10 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 126 (денна) і 156 (заочна) годин.

Спеціальність «Менеджмент організацій» - 144.

З них: лекцій – 20 (денна) годин, семінарів – 16 (денна) годин, самостійна робота студентів – 108 годин.

Курс – 4. Семестр – VІІ.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – «Маркетинг» - екзамен;

«Менеджмент організацій» - залік.