Для студентів У курсу. Загальний обсяг годин - 144. Кількість модулів – 4. Семестер ІХ-ПМК.